Werkgroep 'Simpel Switchen'

Werkgroepleden

 • Zohra Lazaar Gemeente Utrecht en werkgroeptrekker
 • Mirjam Jeserun Gemeente Utrecht
 • Hilde Hamstra Gemeente Utrecht
 • Arina Hopmans Gemeente Utrecht
 • Angelique Bremer UWV
 • Annelies Nanning WIJ 3.0
 • Ruud Evertsen Reinaerde
 • Joan Nijhof Lister
 • Lisanne van Herwaarden Leger des Heils
 • Mark Rademaker Leger des Heils
 • Yamal Yahyaouy Philadelpia

Doelstelling
Kennis uitwisselen en casuïstiek bespreking

 

Heb je vragen over simpel switchen of wil je participeren in deze werkgroep?

Stuur een mail naar Zohra Lazaar via:
secretariaat@adsu.nl