Regiegroep ADSU

Binnen de regiegroep worden elke zes weken de updates van de drie ontwikkellijnen besproken, de taskforcebijeenkomsten voorbereid en diverse vraagstukken uit het activeringsveld geagendeerd.

De regiegroep bestaat uit de voorzitter van ADSU, de coördinatoren van de ontwikkellijnen, twee afgevaardigden van de Gemeente Utrecht (MO en W&I), een afgevaardigde van het UWV, de communicatie/ relatiebeheerder van ADSU en de secretarieel medewerker.

Voorzitter ADSU

Theo den Hertog
Bestuurder Lister

Vertegenwoordiging van de gemeente Utrecht Wmo

Marije Hardenbol Kyalo
Beleidsadviseur Gemeente Utrecht

Trekker van ontwikkellijn 3

Thijmen Gijsbertsen
Regiomanager 50/50 Leger des Heils

Trekker ontwikkellijn 3

Stef Visser
Alliantie Manager UW Reintegratie

Vertegenwoordiger UWV Werkbedrijf

Anke Rijndorp, 
Regionaal Beleidsadviseur Rayon Midden-Utrecht

‘Juist door samen te werken, kunnen we alle mensen met een kwetsbaarheid een passende plek bieden’