Abrona

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
Vanuit 57 locaties in en rond de provincie Utrecht is Abrona de gespecialiseerde ondersteuner van volwassenen met een (verstandelijke) beperking en hun naasten. Dat doen wij in de vorm van wonen, dagbesteding, maatschappelijke ondersteuning en behandelzorg.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
Dat we door middel van de samenwerking met de ADSU leden, de mensen die door Abrona worden ondersteund maximaal kunnen laten participeren in de samenleving.

Benoem een concreet voorbeeld dat is ontstaan uit de ADSU samenwerking
Door contacten binnen de ADSU zijn Abrona en UW met elkaar in contact geraakt over het simpel switchen van dagbesteding naar betaald werk en visa versa. Hier is een mooi project uit voort gekomen.

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar?
Een inclusieve samenleving. Dat we gezamenlijk werkgevers begeleiden om mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is duurzaam/succesvol in dienst kunnen nemen. Dat er meer leer en ontwikkelmogelijkheden zijn voor deze doelgroep.  

www.abrona.nl