Taskforce

De taskforce bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ADSU-leden en komt 2 keer per jaar bijeen. Deze vertegenwoordiging bestaat uit bestuurders en/of (regio-) managers met beslissingsbevoegdheid.

Tijdens de taskforcebijeenkomsten worden de voortgang van de verschillende ontwikkellijnen, doelstellingen en projectplannen met elkaar besproken en vastgesteld. Ook worden nieuwe initiatieven en ideeën gedeeld en besproken. Tevens wordt jaarlijks de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de regiegroep en geleid door Theo den Hertog, voorzitter van de ADSU.

De volgende organisaties participeren in het samenwerkingsverband ADSU:

‘Alleen als organisaties samenwerken, kunnen zij alle inwoners met een kwetsbaarheid goede begeleiding en een passende activiteit bieden’

Menno van Piggelen, bestuurder WIJ 3.0