Taskforce

De Taskforce bestaat uit een vertegenwoordiging van alle ADSU leden en komt 2x per jaar bijeen. Deze vertegenwoordiging bestaat uit bestuurders en/of (regio) managers met beslissingsbevoegdheid.

Tijdens de taskforcebijeenkomsten wordt de voortgang van de verschillende ontwikkellijnen, doelstellingen en projectplannen met elkaar besproken en vastgesteld. Ook worden nieuwe initiatieven en ideeën gedeeld en besproken.
Jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar vastgesteld.

De bijeenkomsten worden voorbereid door de regiegroep en geleid door de voorzitter van de ADSU

De volgende organsiaties participeren in het samenwerkings- verband ADSU:

‘Alleen als organisaties samenwerken, kunnen zij alle inwoners met een kwetsbaarheid goede begeleiding bieden en een passende activiteit’

 

Menno van Piggelen, bestuurder WIJ 3.0