Regiegroep ADSU

Binnen de regiegroep worden elke zes weken de updates van de drie ontwikkellijnen besproken, de taskforcebijeenkomsten voorbereid en diverse vraagstukken uit het activeringsveld geagendeerd.

De regiegroep bestaat uit de voorzitter van ADSU, de coördinatoren van de ontwikkellijnen, twee afgevaardigden van de Gemeente Utrecht (MO en W&I), een afgevaardigde van het UWV, de communicatie-/relatiebeheerder van ADSU en een secretarieel medewerker.

‘Juist door samen te werken, kunnen we alle mensen met een kwetsbaarheid een passende plek bieden’