Uitvoeringsorganisatie

Coördinator Ontwikkellijn 2
Menno van Piggelen WIJ 3.0

Doel
Binnen ontwikkellijn 2 zijn een aantal werkgroepen actief waarin meerdere ADSU organisaties vertegenwoordigd zijn. Per projectgroep gaan we concreet aan de slag met de doelen van het ADSU convenant. Elke werkgroep maakt een jaarplan met de stappen om gestelde doelen te bereiken.
Op dit moment kent Ontwikkellijn 2 vijf werkgroepen:

Werkgroepen

Participeren?

Wil je participeren in één van de bestaande werkgroepen of wil je een nieuwe werkgroep starten? Stuur een mail naar de coördinator van ontwikkellijn 2 Menno van Piggelen via:
secretariaat@adsu.nl