Uitvoeringsorganisatie

Coördinator Ontwikkellijn 2
Menno van Piggelen WIJ 3.0

Doel
Binnen ontwikkellijn 2 zijn een aantal werkgroepen actief waarin meerdere ADSU-organisaties vertegenwoordigd zijn. Per werkgroep gaan we concreet aan de slag met de doelen van het ADSU-convenant. Elke werkgroep maakt een jaarplan met stappen om de gestelde doelen te bereiken.

Op dit moment kent ontwikkellijn 2 de volgende werkgroepen:

Participeren?

Wil je participeren in één van de bestaande werkgroepen of wil je een nieuwe werkgroep starten? Stuur een mail naar de coördinator van ontwikkellijn 2 Menno van Piggelen via:
secretariaat@adsu.nl