Werkgroep in-/ompak en assemblage

Leden
De werkgroep in/-ompak en assemblage bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties:

  • UW
  • Reinaerde
  • Abrona
  • WIJ 3.0
  • Leger des Heils
  • Amerpoort

Doel van de werkgroep

  • In samenwerking met commerciële bedrijven voldoende passend werk creëren voor de diverse doelgroepen op de verschillende werkplaatsen
  • Ervaringen en werkwijzen delen
  • Grote assemblage opdrachten samen aanvliegen
  • Als samenwerkingsverband acquireren

Flyer
Denkt u er als bedrijf over om uw assemblage opdrachten uit te besteden, check dan de flyer Assemblagemogelijkheden 2024 voor de mogelijkheden.