De werkwijze van ADSU

Om alle mensen goed te kunnen bereiken en bedienen met ons gezamenlijk activeringsaanbod, is een duidelijke werkwijze binnen ADSU noodzakelijk.

De ADSU bestaat uit een Taskforce, waarin alle vijftien ADSU leden zitting hebben. Een regiegroep om ingebrachte plannen, doelstellingen, ideeën en ontwikkelingen voor te bereiden zodat deze ingebracht kunnen worden bij de Taskforce. En drie ontwikkellijnen met actieve werkgroepen waar ADSU partners naar keuze in kunnen participeren.

 

De bijeenkomsten worden voorbereid door de regiegroep en geleid door de voorzitter van de ADSU.

De volgende organsiaties participeren in het samenwerkings- verband ADSU:

“Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht”

Theo den Hertog
Voorzitter ADSU