Leger des Heils

Over ons

Het Leger des Heils is de naam van de Nederlandse tak van het Leger des Heils. Het Leger des Heils werd grotendeels opgericht door een Nederlandse leraar, Gerrit Govaars, die samen met de Engelse officieren Kapitein en mevrouw Joseph K. Tyler op 8 mei 1887 het legerwerk begon in de Gerard Doustraat, Amsterdam.