Leger des Heils

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
Bij 50|50 is iedereen welkom die werkervaring wil opdoen. We begeleiden vooral mensen met problemen op meerdere leefgebieden die zelfstandig geen werk kunnen vinden en houden. Ze zijn vaak door persoonlijkheidskenmerken, gedrag of specifieke combinaties van problemen uitgevallen in de (reguliere) arbeidsmarkt en/of samenleving.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
Wij geloven in maatwerk. Door samen te werken met ketenpartners, kunnen we voor elke deelnemer de juiste plek vinden waar zij kunnen werken aan herstel. ADSU is dat collectief van partners. Ieder met zijn eigen stijl en doelgroep maar wel met een gezamenlijk doel. Een behulpzaak activeringsplatform voor onze kwetsbare doelgroep

Benoem een concreet voorbeeld dat is ontstaan uit de ADSU samenwerking
Door een gezamenlijke aanbesteding van ADSU met het STUT theater gaan we een theaterprogramma opzetten waar deelnemers van alle ADSU partijen aan kunnen deelnemen. Samen in plaats van apart bereiken we zo een brede doelgroep. Die verbinding zorgt dat we door dit soort initiatieven mogelijkheden kunnen bieden aan onze kwetsbare doelgroepen.

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar?
Meer eensgezindheid en concrete resultaten. Onder andere i.h.k.v. SROI. Dat bedrijven ons als collectief weten te vinden voor producten en diensten. Tevens gezamenlijke projecten, waarbij de mix van onze doelgroep een bijdrage levert aan herstel. Door samen te werken & deelnemers vanuit diverse organisaties samen te brengen, verkleinen we de afstand tot de maatschappij.