Reinaerde

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
Reinaerde wil van waarde zijn voor mensen met een beperking. De zorgorganisatie uit de regio Utrecht geeft begeleiding en zorg bij wonen en logeren, werk en (kinder)dagbesteding. Van jong tot oud, thuis en op ruim 230 locaties. Dichtbij en samen met anderen.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
Voor cliënten bij Reinaerde levert het samenwerkingsverband echt iets op. Er zijn diverse werkzaamheden die vanuit de ADSU bij cliënten terechtkomen. Ook vergroot de samenwerking de kansen voor cliënten op passend werk met begeleiding, al dan niet bij een bedrijf. Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een


Benoem een concreet voorbeeld dat is ontstaan uit de ADSU samenwerking:
Reinaerde organiseert al jaren als social return invulling de kerstmarkt en het kerstpakket bij advocatenkantoor Van Benthum & van Keulen. Daarnaast verzorgen de deelnemers bij de Hoge Weide jaarlijks het vrijwilligersdiner. Een opdracht die vanuit het Makelpunt social return ADSU is ontstaan.

Wat hoop je dat ADSU gerealiseerd heeft gedurende de convenantperiode?
Dat we elkaar goed weten te vinden en er passende plekken zijn gerealiseerd die voor mensen met een kwetsbaarheid en diverse achtergrond echt het verschil maken want werk is de beste zorg. Dat er een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden zijn voor uitstroom naar een baan.

www.reinaerde.nl