Lister

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
Lister begeleidt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid naar een zo gewoon en betekenisvol mogelijk leven, midden in onze maatschappij. Wij hebben vertrouwen in onze cliënten. En we geloven dat – het wonen en leven op de eigen plek, in de eigen wijk – de beste kansen biedt om met steeds meer eigenheid en kracht, een eigen leven te leven.

Wat is de reden dat je deksel gebogen is van ADSU?
Lister is lid van de ADSU omdat wij geloven dat het van werk is en van dagbesteding aan een betekenisvol en gewoon leven. Het geeft een zinvolle betekenis van de dag en je ontmoet andere mensen. Hierdoor ga je je beter voelen.

Noem een ​​concreet voorbeeld dat is ontstaan ​​uit de ADSU-samenwerking 

Wat hoop je dat de ADSU heeft opgeleverd in de convenantperiode van 4 jaar
We hopen dat door de samenwerking in het convenant nog meer mensen in Utrecht naar vermogen mee kunnen doen. Gewoon midden in onze maatschappij.

www.lister.nl