UW Werken Werkt

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
UW helpt mensen die willen en kunnen werken, maar het zelfstandig – nog – niet lukt, bij het vinden van een passende en duurzame baan.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
Alleen door goed samen te werken als organisaties en samen een sociaal ecosysteem te bouwen kunnen wij onze droom realiseren: dat iedereen in Utrecht mee kan werken naar vermogen en niemand buiten de boot valt.

Benoem een concreet voorbeeld dat is ontstaan uit de ADSU samenwerking
ADSU leden ABrona en UW slaan de handen ineen om de kloof tussen arbeidsmatige activering en betaald werk te overbruggen. In een pilot gaan de kandidaten van Abrona aan de slag bij UW. UW zorgt voor verschillende soorten werk, een arbeidscoach van Abrona zorgt voor de dagelijkse begeleiding op het werk. In het landelijk project ‘simpel switchen’ wil de rijksoverheid een soepele overgang tussen dagbesteding en betaald werk bevorderen. Abrona en UW brengen dit in Utrecht in de praktijk.

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar
Dat zoveel mogelijk Utrechtsers deelnemen aan de samenleving op een plek en een manier die bij hen past. Of dat nu arbeidsmatige dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk is. 

www.uw.nl