WIJ 3.0

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
WIJ 3.0 biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid passende omstandigheden om zich te ontwikkelen. Dat doet zij door sociale, creatieve en arbeidsmatige activiteiten, toeleiding naar werk, jobcoaching en trainingen. WIJ 3.0 activeert, geeft inzicht in wat cliënten kunnen en willen en begeleidt op weg naar maatschappelijk herstel.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
Alleen als organisaties samenwerken kunnen zij alle inwoners met een kwetsbaarheid en/of afstand tot de arbeidsmarkt goede begeleiding bieden, passende activiteiten en uitstroom naar een betaalde baan. Door samen te werken en expertise te delen binnen ADSU bereiken we meer.

Benoem een concreet voorbeeld dat is ontstaan uit de ADSU samenwerking
Samen met zorgpartners in Utrecht heeft WIJ 3.0 samen met Altrecht een makelpunt opgericht voor social return. Het makelpunt adviseert, ontzorgt en begeleidt ondernemers bij de invulling van social return. Daarvoor beschikt het makelpunt over een overzicht van alle mensen, diensten en producten van organisaties binnen ADSU. Het makelpunt zorgt zo voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar
ADSU heeft de ambitie om 80% van de mensen met een kwetsbaarheid in Utrecht te activeren binnen het aanbod aan werk en activiteiten van samenwerkingsverband ADSU. Met name daar hoopt WIJ 3.0 dat we als ADSU veel gaan bereiken. Verder willen we nog betere resultaten boeken op het gebied van duurzaamheid bij het vinden en houden van werk met en voor onze deelnemers.

www.wij30.nl