Zohra Lazaar

Wie ben je

Een ervaren deskundige bij de gemeente Utrecht op het gebied van het Sociaal Domein. Mijn passie ligt in het effectief bijdragen aan het helpen van onze inwoners het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van inclusie.

Waarom ADSU?

ADSU vind ik belangrijk omdat het een platform biedt voor samenwerking tussen de gemeente, UWV en zorg- en activeringspartners uit de stad. Het vormt een krachtig netwerk dat zich inzet voor de inwoners van Utrecht met afstand tot de arbeidsmarkt. Door gezamenlijk op te trekken en samen te werken aan specifieke vraagstukken, dragen we bij aan het vergroten van kansen en het versterken van de participatie van deze inwoners in onze samenleving.

Wanneer zijn we als regiegroep succesvol?

Ons succes als regiegroep gaat verder dan het behalen van doelen; het ligt ook in het vermogen om samen te werken, elkaar te versterken en gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Ik zet mijn toegevoegde waarde in door te verbinden, de lijnen uit te zetten en actief mee te denken bij het realiseren van de doelstellingen van ADSU. Mijn focus ligt op het behouden van de juiste koers en het creëren van een positieve impact voor de inwoners van Utrecht.