Menno van Piggelen

Wie ben je

Bestuurder van WIJ 3.0, lid van de regiegroep en coördinator van ontwikkellijn 2

Waarom ADSU?

Actief meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen en draagt heel erg bij aan het herstel van mensen. Het lukt beter om een goed activeringsaanbod te creëren en mensen te stimuleren met een consequente gezamenlijk aanpak.

Wanneer zijn we als regiegroep succesvol?

Als we driekwart van de door ons opgestelde doelstellingen binnen de convenantperiode behaald hebben zijn we als regiegroep succesvol. Door mijn lange betrokkenheid binnen het werkveld, hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen