Theo den Hertog

Wie ben je

Sinds 2019 ben ik bestuurder bij Lister. Met ca 900 collega’s streven we naar een zo volwaardig mogelijke positie van onze cliënten in de samenleving. Dat is ook wat mij blijft: werken aan een inclusieve samenleving.

Waarom ADSU?

Werk is het beste medicijn! Daarom investeren we bij Lister veel in participatie. Daarbij ontdekken we dat we met collega organisaties meer kunnen bereiken dan alleen. ADSU is een prachtig samenwerkingsverband waarin de zorgpartijen de krachten bundelen in het voordeel van de clienten.

Wanneer zijn we als regiegroep succesvol?

Voor mij is ADSU succesvol als alle partners daadwerkelijk werk als beste medicijn zien, dat uitdragen en ernaar handelen en vanuit die drive ADSU verder brengen.

“Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons nadrukkelijk als een uniek netwerk voor activering in Utrecht”