De Wilg

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
De Wilg ondersteunt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doen we d.m.v. vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en kennisoverdracht. Dit alles doen we met de inzet van ervaringsdeskundigen en voor alle leeftijden.

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
De Wilg staat voor een inclusieve stad waarin iedereen volwaardig mee kan doen. ADSU is een sterk sociaal, stedelijk netwerk. Partners kunnen er hun expertise inzetten om samen te werken aan oplossingen voor actuele sociale vraagstukken

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar
Als Wilg vinden wij het belangrijkste dat er door ADSU meer aandacht over en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komt. Dat er mooie initiatieven ontstaan waardoor deze groep op diverse manieren toch gewoon mee kan doen in onze mooie stad

www.dewilg.nl