Gemeente Utrecht

Wat doet je organisatie voor welke doelgroep?
Gemeente Utrecht wil dat alle inwoners van Utrecht en omgeving mee kunnen doen. Ook voor wie, door welke belemmering of beperking dan ook, het reguliere aanbod van werk, opleidingen of activiteiten een te grote stap is.  

Wat is de reden dat je lid bent van ADSU?
We geloven in ongelijk investeren in gelijke kansen voor inwoners die iets meer nodig hebben. Ons doel is om iedereen te ondersteunen op zijn of haar weg naar werk, activiteiten en opleidingen om mee te kunnen doen. 

Door lid te zijn van ADSU kunnen we onze expertise en middelen bundelen, kennis delen en gezamenlijk werken aan een betere dienstverlening voor onze inwoners. We willen een efficiënte en effectieve keten van werk en activiteiten realiseren. Een keten waarin de inwoner centraal staat en we gezamenlijk meer kunnen doen om mensen te ondersteunen als het nodig is om te kunnen werken, een opleiding te volgen of deel te nemen aan activiteiten in Utrecht en omgeving.  

We willen dat zoveel mogelijk inwoners actief kunnen deelnemen aan de samenleving, of dit nu in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of andere vormen van activiteit is. Het sterke netwerk dat het samenwerkingsverband ADSU is, draagt bij aan deze doelen.    

Wat hoop je dat de ADSU gerealiseerd heeft in de convenant periode van 4 jaar
Goede samenwerking en samen optrekken om de inwoners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om mee te kunnen doen.