Hoofdzaak Werk gestart

 

Je bekijkt nu Hoofdzaak Werk gestart: meer kansen op werk voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid

Meer kansen op werk voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid

Gemeenten, UWV en ggz-organisaties in de regio Midden-Utrecht trekken vanaf nu samen op om inwoners met een psychische kwetsbaarheid meer kans te geven op werk. Op woensdag 19 april ondertekenden deze partijen het regionale plan van aanpak Hoofdzaak Werk dat een extra impuls moet geven aan de realisatie van meer trajecten naar betaald werk.

Binnen het project Hoofdzaak Werk werken gemeenten, UWV en ggz-instellingen samen volgens de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hierbij krijgen mensen met een ernstige psychische aandoening die onder behandeling zijn indien mogelijk en gewenst ook begeleiding naar werk. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.

WERK ALS MEDICIJN

Het is een succesvolle methodiek, vertelt Thomas Pruijsen (35), ervaringsdeskundige en projectmedewerker van Mind, het landelijke platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Voor mensen met psychische problematiek kan werk een medicijn zijn. Het geeft eigenwaarde, zingeving en plezier. Het gaat op je werk eens niet over de diagnose of de bijbehorende symptomen waar het vaak al járen over gaat in hun behandeling. Mensen ontdekken door het werk wie ze naast hun klachten nog meer zijn en kunnen langzaamaan weer de regie over hun leven terugpakken.

SAMENWERKEN IS EFFICIËNTER

Hoofdzaak Werk is een initiatief van het rijk en valt onder het landelijke convenant Sterk door Werk. De Utrechtse Werktafel, het Regionaal Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, speelt een belangrijke rol in deze regionale samenwerking tussen verschillende partijen.

Rob Esser, directeur Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), namens de Utrechtse Werktafel, gelooft sterk in de meerwaarde van de samenwerking met ggz-organisaties.

“Door samen op te trekken kunnen we veel meer inwoners met een psychische kwetsbaarheid bereiken en hen de aandacht geven die ze verdienen. Het is goed dat wij als uitvoeringsinstanties in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht nu gezamenlijk de uitrol ervan oppakken. Samenwerken op dit soort dossiers is effectiever, goedkoper en slim. We kunnen nu op veel grotere schaal een en ander organiseren dan wanneer wij dat als organisatie alleen zouden hebben opgepakt. Zo blijft meer energie gericht op de inwoners waar het omgaat.”

DE ROL VAN WERK

En dat is hard nodig, vertelt Menno van Piggelen, bestuurder van WIJ 3.0:

Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het krijgen en behouden van werk niet altijd vanzelfsprekend. Van de mensen met chronische ggz-problematiek is maar 16 procent aan het werk. Het is belangrijk dat er met Hoofdzaak Werk aandacht is voor deze groep en dat er echt geïnvesteerd wordt in een duurzame verbetering. De arbeidsmarkt staat te springen om meer mensen, maar werkgevers zijn vaak huiverig om deze doelgroep aan te nemen. Dat is jammer want er lopen veel bekwame mensen rond die ook een kwetsbaarheid hebben, van academici tot vaktalenten. Dankzij Hoofdzaak Werk kunnen we mensen beter bemiddelen naar werk én we ondersteunen om het werk vol te houden voor langere duur.

HET BEGIN VAN MEER

Het project Hoofdzaak Werk is typisch een project dat bij de Utrechtse Werktafel past. Beleid, uitvoering en communicatie komen samen in een programma waarin iedereen bijdraagt aan een gezamenlijk doel. Esser:

Ik hoop dan ook dat we in dit project, samen met de zorgaanbieders, meerwaarde kunnen realiseren voor inwoners, klanten, werkgevers en onze moederorganisaties. En ik hoop dat we met de ervaringen en ‘lessons learned’ onze regionale samenwerking verder kunnen door ontwikkelen.

De samenwerkende partijen in Hoofdzaak Werk in regio Midden-Utrecht bestaan uit 5 ADSU partijen: UWV, gemeente Utrecht, WIJ 3.0 , Lister en Altrecht.
Zij werken samen met volgende partijen uit de regio: gemeente Stichtse Vecht, Ferm Werk, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Werk en Inkomen Lekstroom, Kwintes en Astare.