Ondertekening convenant

Nog eens vier jaar voor succesvol samenwerkingsverband
Aan de slag in Utrecht (ADSU)

Ook de aankomende vier jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit van een passende werkplek. Met als uitgangspunt ‘Werk is de beste zorg’ hebben 13 zorgorganisaties, de gemeente Utrecht en het UWV werkbedrijf dit najaar opnieuw hun samenwerking krachtig gemaakt. Samen zetten zij zich in voor het samenwerkingsverband ‘Aan de slag in Utrecht’ (ADSU) om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de stad Utrecht te activeren.

Harmen Mook Philadelphia


Samenwerken leidt tot succes
ADSU is als samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar actief. Wethouder Linda Voortman: “We kunnen het als stad niet alleen. Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Als wij elkaar goed weten te vinden en passende plekken die voor mensen echt het verschil kunnen maken, zijn we als ADSU succesvol.”

ADSU sluit met het samenwerkingsverband aan bij vragen van burgers voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om actief te zijn. Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een betaalde baan.

Gertjan Stoker UW

 

Behaalde resultaten
In tien jaar tijd hebben we ondermeer de vraag en aanbodsite voor activatie www.jekuntmeer.nl ontwikkeld, meerdere congressen georganiseerd en het 50 banenplan opgericht. Hierbij hebben 50 mensen met een kwetsbaarheid bij verschillende ADSU partijen een arbeidsovereenkomst gekregen. Daarnaast is het Makelpunt Social Return opgericht om vraag en aanbod op het gebied van MVO en sociale inkoop bij elkaar te brengen. En heeft de pilot Opmaat er mede voor gezorgd dat er nu ruim 7000 mensen actief zijn in Utrecht.

Toch is dit nog niet voldoende en heeft ADSU een serieuze ambitie voor de aankomende tien jaar. Concrete doelen zijn:

  • 80% van burgers met een kwetsbaarheid in Utrecht maakt minimaal 2 dagdelen per week actief gebruik van het activerings- en werkaanbod.
  • Een sterkere samenwerking met diverse sociale partners in de wijk, jeugdzorg, W&I en ondernemers, waardoor meer mensen de weg naar passende arbeid vinden
  • Door optimale aansluiting bij de regionale marktbewerking van het werkgeverservicepunt willen we 50 nieuwe beschutters en 250 Utrechters met een kwetsbaarheid aan het werk helpen

Uniek samenwerkingsverband
Theo den Hertog, voorzitter van ADSU geeft aan: “Het nieuwe convenant is tot stand gekomen met input van alle betrokken organisaties. Met dit convenant presenteren we ons mobiel als een uniek netwerk voor activiteit in Utrecht. Bestuurders hebben bij het uitgesproken zich moreel verplicht te Voel echt werk van activering te maken. Maw niet alleen een goed plan te ondernemen, maar zich enorm te leggen op een inspanning om zoveel mogelijke mensen te activeren. En zijn daar we het beste trots op!”

ADSU is naast een uniek Utrechts kennisnetwerk, waarin we expertise uit het veld ophalen en breed delen, ook een uitvoeringsorganisatie waarin we van elkaar leren en waarin we organisatie overstijgende projecten oppakken.