Marije Hardenbol-Kyalo

Wie ben je

Sinds 2020 werk ik als beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Utrecht. Hier houd ik mij onder andere bezig met de Sociale Prestatie subsidieregeling. De Sociale Prestatie is een algemene voorziening gericht op de groepsmatige ondersteuning van de sociale participatie van Utrechters in een kwetsbare situatie.

Waarom ADSU?

We allemaal met mooie dingen bezig zijn voor de inwoners, maar je sámen nog meer kunt bereiken.

Wanneer zijn we als regiegroep succesvol?

Voor mij is de regiegroep succesvol als we de inwoners centraal kunnen zetten en dat we vandaaruit werken in plaats van redeneren uit het systeem.
Mijn toegevoegde waarde is om de regiegroep scherp te houden, acties SMART te maken en zo echt voortgang te boeken. En daar waar nodig keuzes verder te brengen binnen de gemeente Utrecht.